Το παιδί μου «κόλλησε» στο διαδίκτυο. Έχει εθιστεί ή όχι;

Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στο διαδίκτυο για την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει στους χρήστες και κυρίως στα παιδιά. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σημαντικά μέσα πληροφόρησης, μάθησης, επικοινωνίας και διασκέδασης. Με την πάροδο των χρόνων γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητο για τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, γεγονός που καθιστά τη χρήση του κύριο προσόν των νέων.

Ωστόσο, ένα παιδί μπροστά στο αχανές περιβάλλον του διαδικτύου δέχεται καταιγισμό πληροφοριών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τη σύγχυση και την αδυναμία ελέγχου από την υπό διαμόρφωση προσωπικότητα του παιδιού. Για το λόγο αυτό, το παιδί χρειάζεται να διδαχθεί μεθόδους σωστής χρήσης και ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο και όχι να αποκλειστεί από τη χρήση του στην προσπάθεια προφύλαξής του.

Τα ψυχολογικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου διακρίνονται στην α) προβληματική χρήση και τον β) εθισμό. Χρειάζεται να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο προβλήματα προκειμένου η αντιμετώπιση να είναι ανάλογη και το άγχος των γονέων να μην είναι γενικευμένο και να περιορίζεται στο πραγματικό πρόβλημα.

α) Η προβληματική ή υπερβολική χρήση του διαδικτύου αφορά τον περισσότερο πληθυσμό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ολοένα και περισσότερες ώρες. Αυτόματα, δηλαδή,  δημιουργείται και η ανάγκη για αύξηση των ωρών χρήσης γιατί έτσι επέρχεται το αίσθημα ικανοποίησης. Η προβληματική χρήση συναντάται κυρίως σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας και εφήβους. Χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι η οξυθυμία, μειωμένη σχολική επίδοση και μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες.

Από την άλλη, στον β) εθισμό είναι έντονη η έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, οικογενειακό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται υπολειτουργία των φυσικών αναγκών (φαγητό, ύπνος), παραμέληση προσωπικής υγιεινής, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, μειωμένη σχολική επίδοση, απουσίες και απομόνωση από το οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον. Αυτό που διαχωρίζει τον εθισμό από τις πιο ήπιες προβληματικές συμπεριφορές είναι το γεγονός κατά την απουσία της χρήσης του διαδικτύου το άτομο νιώθει δυσφορία.

Ως προς  τους τρόπους αντιμετώπισης είναι αναγκαίο οι γονείς να ασχοληθούν εξατομικευμένα με κάθε παιδί, με τις αδυναμίες και τις ανάγκες του. Η προβληματική χρήση του διαδικτύου είναι από τα πιο συχνά φαινόμενα που μπορεί να είναι διαχειρίσιμο, εφόσον οι γονείς δώσουν την απαραίτητη  προσοχή που έχει ανάγκη το παιδί. Η ποιότητα και η ποσότητα χρόνου με τα παιδιά είναι αυτό που έχουν πραγματική ανάγκη. Είναι σημαντικό, το διαδίκτυο να μη χρησιμοποιείται ως ανταμοιβή ή τιμωρία.

Σχετικά με τον εθισμό ο οποίος ανήκει στις προβληματικές συμπεριφορές σε επίπεδο ψυχοπαθολογίας, χρειάζεται η γνώμη του ειδικού προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες και να σχεδιαστεί ο τρόπος αντιμετώπισης.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι βασική η ενημέρωση των παιδιών και τους κινδύνους του διαδικτύου και τις συνέπειές τους και για αυτό χρειάζεται οι γονείς να αφιερώνουν χρόνο στο διαδίκτυο μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά αναπόφευκτα ζουν με το διαδίκτυο και η προσοχή χρειάζεται να δίνεται στη σωστή χρήση του και στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτό.

 

Πηγή: https://psychopedia.gr

Επιμέλεια άρθρου: Πηνελόπη Κιλιντζιράκη