Μονογονεϊκή οικογένεια: Μια ολοένα και πιο κοινή μορφή οικογένειας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει

Σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας αυξάνονται οι οικογένειες που έχουν μόνο έναν γονέα. Τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν αυτοί οι γονείς και πώς...