Η ώρα σου!

Τόσες μέρες ήσουν εδώ ,ανάμεσά μας σε ένιωθα ,σε αισθανόμουν και κυρίως διαισθανόμουν την αύρα σου ,το κοίταγμά σου...