Γιάννης Σκαντζός 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αφού δοκίμασε την τύχη του στην μηχανολογία για αρκετά χρόνια είπε να κάνει την αλλαγή στο χώρο των τεχνών.

Σπούδασε φωτογραφία και λέει πως είναι καλός.

Με τη μουσική, τα ταξίδια και τη φύση προσπαθεί να συνδυάσει το τερπνόν μετά του ωφελίμου.